Domes nolikumā rakstīts, ka Dome:

3.1. apspriež būtiskus partijas darbības programmas un organizācijas jautājumus un pieņem valdes sagatavotas politiskas vadlīnijas partijas mērķu un uzdevumu īstenošanai, kā arī ierosina izskatīt jautājumus sapulcē, kongresā, valdē un partijas Saeimas frakcijā;

3.2. sekmē informācijas un viedokļu apmaiņu starp nodaļām, valdi, ministriem, Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību deputātiem;

3.3. iesaista partijas darbā un lēmumu pieņemšanā partijas biedrus no novadiem, sekmē biedru skaita palielināšanos.

Man vēl tagad atmiņā ir palicis tas, kā pagājušajā gadā, kad vēl nebiju partijas biedrs, apmeklēju vienas no partijas priekšsēdētāja amata kandidātu debatēm un kāds no zāles uzdeva jautājumu par Vienotības Simtgades plānu. Sapratu, ka tas ir ticis pieņemts Domē, bet radās iespaids, ka ne visi biedri šajā darbā ir bijuši iesaistīti. Savukārt, šī gada sākumā pēc Vienotības Jauniešu organizācijas iniciatīvas savās e-pasta kastītēs saņēmāt Vienotības ziņu lapu, es piedalījos šīs ziņu lapas veidošanā, diemžēl process apstājās, jo darbs pie pašvaldību vēlēšanām tobrīd bija svarīgāks. Tomēr jāsaka, ka atgriezeniskā saite par šo ziņu lapu bija samērā niecīga – tikai aptuveni 10-15% no ziņu saņēmējiem tās atvēra.

Varbūt līdzīgi tas tā bija arī, kad partijā tika apspriests Simtgades plāns?

Drīz būs apritējis gads kopš esmu PP “Vienotība” biedrs, protams, tas ir īss laika posms, bet vērojot komunikāciju partijas iekšienē katram ir saprotams, ka mēs neesam vienoti un, manuprāt, tā ir lielākā problēma. Nebūs tā, ka mēs varam sanākt kopā, ievēlēt partijas priekšsēdētāju, un pēc tam gaidīt, ka pēkšņi situācija kļūs labāka, reitingi kāps uz augšu un būs straujš jaunu biedru pieplūdums.

“Ir katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet!” /Rainis/

Visu savu studiju laiku esmu darbojusies studentu pārstāvniecībā, kas man ir devis iespēju strādāt dažāda izmēra un dažādu cilvēku komandās. Divus gadus esmu bijusi priekšsēdētāja organizācijai, kas gan ir mazāka kā Vienotība, tomēr tās struktūru analoģiski varētu pielīdzināt partijai, un esmu sapratusi, ka zelta atslēga veiksmīgam komandas darbam ir komunikācija.

Lai partija atgūtos un nākamgad veiksmīgi startētu Saeimas vēlēšanās darba ir ļoti daudz, mums ir jāuzlabo informācijas aprite un jāiemācās strādāt komandā. Kandidēju uz Domes priekšsēdētāja vietnieka amatu, jo redzu, ka varu dot savu pienesumu šo lietu uzlabošanā un Domes funkciju izpildīšanā.

Ar cieņu
Santa Zarāne

 

Santas Zarānes CV