Cienītie VIENOTĪBAS biedri!

Man, Jānim Rozenbergam, Vienotības biedram kopš 2011.gada, divreiz tikusi uzticēta ļoti vērtīga iespēja vadīt Vienotības Domi, kas bijusi partijas platforma viedokļu apmaiņai par valstij un partijai aktuāliem jautājumiem. Šobrīd esmu partijas deleģētais pārstāvis koalīcijas darba grupā par Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumiem. Viedokļa izteikšanai un priekšlikumu izvirzīšanai vairākkārtīgi ir ņemta dalība gan valdes, gan  frakcijas sēdēs, tādējādi pārstāvot pašvaldību un reģionu intereses partijas diskusijās. Šobrīd savus profesionālos darbību veicu pildot Cēsu novada domes priekšsēdētāja un Vidzemes Augstskolas lektora pienākumus.

Ar lielu atbildību būtu gatavs uzņemties partijas valdes locekļa pienākumus. Dot savu pieredzi, kas uzkrāta gan pašvaldības, gan Vienotības Domes darbā, kā arī gūt jaunu pieredzi savai izaugsmei.

Ar cieņu,
Jānis Rozenbergs

 

Kandidē no: Vidzeme

 

Jāņa Rozenberga CV