nedēļas
0
0
dienas
0
0
0
0
1
5
1
1
IZM
IZM @IZM_gov_lv
Eksāmenu kārtošana latviešu valodā skolu absolventiem nodrošinās vienādas iespējas darba un izglītības tirgū: https://t.co/…